Mandela Trophy - 4th match, 1994/95

ODI #958, New Zealand v Sri Lanka at Bloemfontein, 1994-12-08

Tie/No Result