Texaco Trophy - 2nd ODI, 1989

ODI #567, England v Australia at Nottingham, 1989-05-27

Tie/No Result