VB Series - 7th match, 2003/04

ODI #2086, Australia v India at Sydney, 2004-01-22

Australia won by 2 wickets