Carlton & United Series - 13th match, 1998/99

ODI #1400, England v Sri Lanka at Sydney, 1999-02-03

Sri Lanka won by 11 runs