Carlton & United Series - 3rd match, 1998/99

ODI #1382, Australia v Sri Lanka at Sydney, 1999-01-13

Australia won by 8 wickets